Την Τετάρτη 18/5 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση WASTELESS FOOD 2022 που εστίασε στο θέμα της πρόληψης και μείωσης της παραγωγής αποβλήτων τροφών και τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της εστίασης. Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την εταιρεία  D-Waste σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, παρουσιάστηκε η έρευνα της D-Waste σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση τροφικών αποβλήτων σε εστιατόρια της Αττικής και συζητήθηκαν οι δυνατότητες που ανοίγει η 4η βιομηχανική επανάσταση για καινοτόμες λύσεις. Τα υλικά της εκδήλωσης βρίσκονται στον ιστότοπο https://wastelessfood.gr

Η εκδήλωση περιλάμβανε δύο ενδιαφέρουσες συζητήσεις με διακεκριμένους ομιλητές τόσο από το χώρο της εστίασης όσο και από το χώρο της κυκλικής οικονομίας. Κεντρικό θέμα ήταν η ανάγκη στενής συνεργασίας δήμων – επιχειρήσεων και κεντρικής κυβέρνησης  για να διευκολυνθούν οι χιλιάδες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης να εφαρμόσουν πρακτικές κυκλικής οικονομίας με οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις αναγκαίες αλλαγές των καθημερινών πρακτικών διαχείρισης των εστιατορίων αλλά και στην ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στην κυκλική οικονομία.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την επίσημη ανακοίνωση της δραστηριοποίησης του ιδρύματος Plat στην Ελλάδα. Το ίδρυμα Plat στοχεύει στην προώθηση της κυκλικής καινοτομίας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα τροφών και τροφίμων και δραστηριοποιείται ήδη με μεγάλη επιτυχία στην Ισπανία ενισχύοντας πρακτικά τόσο δήμους όσο και επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης.

©2024 D-Waste

Log in with your credentials

Forgot your details?