Στην Ελλάδα παράγονται πάνω από 1,7 εκατομμύρια τόνοι τροφικών αποβλήτων κάθε χρόνο (2018).  Ένα εκατομμύριο τόνοι περίπου παράγονται από νοικοκυριά και σχεδόν 400.000 προέρχονται από εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες (π.χ. λιανικό εμπόριο τροφίμων, ξενοδοχεία, χονδρική πώληση τροφίμων, εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, εστιατόρια κ.λπ).

Ο τομέας της φιλοξενίας και των υπηρεσιών εστίασης, καθώς και ο τομέας χονδρικής και λιανικής παράγουν 260.000 και 80.000 τόνους τροφικών αποβλήτων ετησίως, αντίστοιχα. Από αυτό, σχεδόν 90.000 τόνοι προέρχονται από ξενοδοχεία, πάνω από το 20% όλων των απορριμμάτων τροφίμων που δημιουργούνται από τις εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες στην Ελλάδα.

  • Η μέση ελληνική οικογένεια απορρίπτει (σπαταλά) βρώσιμα τρόφιμα αξίας περίπου 967€ κάθε χρόνο (2018), περίπου 4.000 € ανά τόνο.
  • Κάθε τόνος τροφικών αποβλήτων κοστίζει σε επιχειρήσεις περίπου 2.500 €. Για ένα εστιατόριο, ξενοδοχείο ή εγκαταστάσεις αναψυχής, αυτό είναι πιθανό να υπερβαίνει τα 4.000 €.
  • Το συνολικό ετήσιο κόστος υπολογίζεται ως και 1,1 δις ευρώ ανά έτος
  • Η παραγωγή τροφικών αποβλήτων στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα περιττές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή, τη μεταφορά και τη λιανική πώληση τροφίμων. Επιπλέον, η υγειονομική ταφή των τροφικών αποβλήτων έχει ως αποτέλεσμα εκπομπές μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα. Η παραγωγή και η διάθεση 1,7 εκατομμυρίων τόνων τροφίμων έχει αποτύπωμα άνθρακα περίπου 3,5 εκατ. τόνους eCO2.

©2024 D-Waste

Log in with your credentials

Forgot your details?