Ένα πολύ ενδιαφέρον και περιεκτικό inforgraphic παρουσίασε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με αυτό:
Περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως χάνεται ή μετατρέπεται
σε απόβλητα. 
39% των τροφικών αποβλήτων παράγονται κατά την παραγωγή τροφών και τροφίμων
42% των τροφικών αποβλήτων παράγονται από τα νοικοκυριά
14% των τροφικών αποβλήτων παράγονται από τις υπηρεσίες εστίασης
Στην ΕΕ παράγονται περίπου 185 κιλά τροφικών αποβλήτων ανά άτομο και έτος

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε εδώ

©2024 D-Waste

Log in with your credentials

Forgot your details?