Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ & ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Το φαγητό είναι ζωή, ενέργεια, θρέψη.

Η θrepCE, λειτουργώντας ως καταλύτης για το μετασχηματισμό του Συστήματος Τροφίμων προς τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις που ξεκινούν από την ενημέρωση και την αφύπνιση γύρω από τις σύνθετες προκλήσεις στον τομέα της τροφής μέχρι το σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και συνεργατικών προγραμμάτων.

©2024 D-Waste

Log in with your credentials

Forgot your details?